Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

How could I know? RUMIHow could I know? 
This desire, 
Would drive me so insane; 
Turn my heart into an inferno; 
Flood my eyes with a deluge; 


How could I know? 
A torrent 
Would carry me so sudden 
And Throw me like a ship 
Amidst an ocean of blood 
And strike that ship with a wave 
That would break every plank 
And each plank would fall In divergent spins


A leviathan would then raise its head 
And drink all the water 
And such endless ocean 
Would turn dry like a desert 


When these changes came to pass 
Neither ocean remained nor desert 
And I know not why 
For this uncertain is drowned in the absolute 


Questions are abound 
Yet I know none 
For I drank in this sea, a morsel 
From the opiate of silence 


RUMI

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δρεπάνι

Δρεπάνι
Δρεπάνι..

Ιωάννης Τζανάκος - Ιστολόγια

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Kurdistan & Iran

Nichts

Nichts

Πολιτική και Γεωπολιτική..

Στα όρια..

Ουρανός

Ουρανός

Επιστημονικά και επιστημονικοφανή..