Αυτοκαθορισμός

Αυτοκαθορισμός

Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

How could I know? RUMIHow could I know? 
This desire, 
Would drive me so insane; 
Turn my heart into an inferno; 
Flood my eyes with a deluge; 


How could I know? 
A torrent 
Would carry me so sudden 
And Throw me like a ship 
Amidst an ocean of blood 
And strike that ship with a wave 
That would break every plank 
And each plank would fall In divergent spins


A leviathan would then raise its head 
And drink all the water 
And such endless ocean 
Would turn dry like a desert 


When these changes came to pass 
Neither ocean remained nor desert 
And I know not why 
For this uncertain is drowned in the absolute 


Questions are abound 
Yet I know none 
For I drank in this sea, a morsel 
From the opiate of silence 


RUMI

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ιωάννης Τζανάκος - Ιστολόγια

  • μάτια - όταν η όψη τους χαθεί επιτέλους, δεν ξέρω άλλο να ζητήσω, θα έρθω να σε βρώ δεν θα μας ρωτήσει κανένας από που και πως φτάσαμε ούτε χρεία να'μαστε μόνοι...
    Πριν από 18 δευτερόλεπτα
  • Why Women Had Better Sex Under Socialism - The New York Times - Why Women Had Better Sex Under Socialism - The New York Times Photo A woman working at a collective farm near Moscow in 1955. Credit Mark Redkin/FotoSo...
    Πριν από 1 εβδομάδα

Δρεπάνι

Δρεπάνι
Δρεπάνι..

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Kurdistan

Nichts

Nichts

Πολιτική και Γεωπολιτική..

Στα όρια..

Ουρανός

Ουρανός

Ερμηνείες της ιστορίας..

Επιστημονικά και επιστημονικοφανή..