Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

Πλάτων και άπειρο [1] / Εισαγωγική παρατηρήση


Στον Φίληβο ο Πλάτων προσδιορίζει ξανά τα γένη τού όντος σε άμεση συνάφεια προς το ανθρωπολογικό πρόβλημα τής σχέσης τής αρετής και της φρόνησης [τού Νου] με την ηδονή.
Η εσωτερική διαίρεση του καθολικού όντος [=όντος] στις μη ενικές ιδιαιτεροποιήσεις του [τα γένη] εξετάζεται υπό το φως τής ανθρώπινης κατάστασης όπως όμως τούτη παράγεται σε ένα μη αποκλειστικώς νοητικό φάσμα.
Για αυτό τον λόγο η πραγμάτευσή της στον Φίληβο είναι διαφοροποιημένη από την αντίστοιχη (πραγμάτευση) στον Σοφιστή όπου πάλι υπάρχει η "μεγάλη" διαίρεση του όντος [σε γένη] αλλά πάντα υπό το φως και τους περιορισμούς τής νοητικής μορφοποίησής του.
Στον Σοφιστή και το γνωσιο-οντολογικό [γενολογικό] και το συναφές ανθρωπολογικό πρόβλημα είναι υπαγμένα στο πρόβλημα της γνώσης, τα δε όρια της κατάστασης τής γνώσης, καθώς και τα ευρύτερα προβλήματα (τα μη αποκλειστικώς νοητικά προβλήματα) που παρουσιάζονται ως να ανακύπτουν από την διεργασία τής οροθέτησης, περιστρέφτονται τελικά στο πρόβλημα της γνώσης και των αμφισβητήσεων της αυτοταυτότητάς της.
Ενώ στον Φίληβο το επίκεντρο της γενολογικής διαίρεσης είναι άλλο:
Το υποκείμενο και η απειρία τής επιθυμίας και των ηδονιστικών ωθήσεών του υπό το φως της αρετολογικής οροθέτησής των.
Ιωάννης Τζανάκος  

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Rameau, Rondeau des Indes Galantes

J.-PH. RAMEAU: «Les Indes Galantes» Forêts paisibles, Les Ambassadeurs

Rameau - Les Indes galantes, Scene VI - Currentzis

Geminiano Giacomelli - Scipione in Cartagine nuova - Villanella nube estiva

Hasse - Didone abbandonata - Cadra fra poco in cenere (Valer Barna-Sabadus)

Jacaras

Capezzuto/Galeazzi/Mancini - Lu Passariello

A.Marcello - "La Lontananza"

A. Vivaldi - Sileant Zephyri - Philippe Jaroussky Countertenor

Haendel ''Scherza Infida'' [Ariodante]- Phillippe Jaroussky